Zdolność kredytowa

Oblicz swoją zdolność kredytową online


 

Kalkulator zdolności kredytowej wymaga od Ciebie podania następujących danych:

  • Liczby osób w gospodarstwie domowym ? rodzina, partnerzy, osoby znajdujące się na Twoim utrzymaniu,

  • Dochodu netto gospodarstwa domowego ? suma średniomiesięcznego dochodu netto wszystkich członków gospodarstwa domowego (zazwyczaj pod uwagę bierze się 3 lub 6 miesięcy),

  • Sumy rat innych kredytów ? suma wszystkich kredytów, które są spłacane w Twoim gospodarstwie domowym,

  • Sumy limitów na kartach kredytowych ? podobna sytuacja jak we wcześniejszym podpunkcie,

  • Sumy limitów w rachunkach bieżących wszystkich kredytobiorców ? sprawdź czy posiadasz możliwość zaciągania debetów na rachunkach bieżących, jeżeli tak to w jakiej łącznej wysokości,

  • Sumy stałych miesięcznych zobowiązań takich jak czynsz, alimenty, itp. ? ile płacisz za wynajęcie mieszkania,

  • Okresu kredytowania ? podajesz czas na jaki chciałbyś zaciągnąć kredyt.

Po podaniu wszystkich tych danych wystarczy nacisnąć przycisk Oblicz, a algorytm w ułamku sekundy powie nam jaki maksymalny kredyt będziemy mogli uzyskać w złotych polskich oraz w obcej walucie. Oczywiście należy pamiętać, że oferty i warunki w poszczególnych bankach będą się różniły ? kalkulator zdolności kredytowej pozwoli jednak określić w przybliżeniu na jakie kwoty możemy liczyć.

Co to jest zdolność kredytowa

Ubiegając się o jakikolwiek kredyt bank zawsze sprawdza naszą zdolność kredytową. Zdefiniować można ją jako zdolność do spłaty całej kwoty kredytu (z uwzględnieniem odsetek) we wcześniej ustalonych terminach.

Badając zdolność kredytową bank może wziąć pod uwagę szereg różnorodnych czynników. Do podstawowych zaliczają się jednak nasze zarobki, wcześniejsza historia kredytowa, obecnie zaciągnięte kredyty, średni przychód na członka gospodarstwa domowego i tym podobne.

Ocena stanu zdolności kredytowej

Polskie prawo bankowe podaje, że odpowiedni poziom zdolności kredytowej jest niezbędnym warunkiem do pozytywnego rozpatrzenia wniosku kredytowego przez bank. Oczywiście istnieją odchylenia od tej reguły i czasami udziela się kredytu osobie fizycznej/prawnej/instytucji nieposiadającej zdolności kredytowej ? jest to jednak rzadkość.

Nie istnieją jedne i ogólne zasady stosowane do określania zdolności kredytowej. Każdy bank posiada swoje własne reguły jej definiowania. W przypadku osób fizycznych oraz instytucji stosowało będzie się całkowicie inne podejście oraz środki ewaluacji.

Sprawdź swoją zdolność kredytową przy pomocy kalkulatora internetowego

Jeszcze kilka lat temu chcąc określić swoją przybliżoną zdolność kredytową konieczne było skorzystanie z pomocy specjalisty, który pobierał za to odpowiednie wynagrodzenie. Dzisiaj możemy posłużyć się natomiast internetowymi kalkulatorami zdolności kredytowej, które w przeciągu ułamka sekundy i całkowicie za darmo pozwolą nam określić o kredyt w jakiej maksymalnej kwocie i na jakich warunkach możemy się ubiegać.

Comments are closed.