Kredyt dla seniora

kredyt dla emerytaSeniorzy dla banków. Seniorzy są najlepszymi klientami banków. Dlaczego? Bo spłacają zaciągnięte w nich pożyczki bez ociągania się i zastojów. Osoby w podeszłym wieku cechuje swoista dbałość o wywiązywanie się z wszelkiego rodzaju obowiązków, również tych związanych z zaciągniętymi kredytami. Emeryci to potężna grupa klientów, choć z pomocy banków korzystają z nieco innych powodów niż młodsi kredytobiorcy. Osoby po sześćdziesiątym roku życia nieco rzadziej zapożyczają się w bankach dla zaspokojenia własnych potrzeb. Bardzo często kieruje nimi chęć pomocy dzieciom i wnukom, a to bywa większą motywacją do zaciągania pożyczek niż własne przyjemności, bez których można się obejść.

Banki dla seniorów. Choć seniorzy są dobrymi klientami, banki nie odwdzięczają się im za to wyjątkowo korzystnymi ofertami kredytów. Zamiast tego, większość instytucji finansowych koncentruje się na unikaniu ryzyka związanego z udzielaniem kredytów osobom starszym. Jakie ryzyko jest tu największe? Nie trudno zgadnąć, że chodzi o ryzyko śmierci przed zakończeniem spłacania pożyczki. W celu uniknięcia tego ryzyka większość banków udzielając kredytów seniorom zmusza ich do wykupienia polisy ubezpieczeniowej na życie. W razie śmierci niespłacone raty kredytowe zwraca bankowi firma, w której ubezpiecza się sędziwy kredytobiorca. Kolejną ochroną przed ryzykiem pożyczania pieniędzy osobom starszym są ograniczenia wiekowe. W większości banków istnieje bariera wiekowa, poza którą otrzymanie pożyczki jest niemożliwe. Niektóre banki wyznaczają ostateczną granicę wiekową zakończenia spłaty pożyczek, tak więc kredyt trzeba wziąć odpowiednio wcześnie lub zaplanować jego spłatę tak, by skończyła się przed wyznaczoną datą. Jeśli granica wieku, w którym można spłacać kredyt wynosi osiemdziesiąt lat, to w wieku lat siedemdziesięciu dziewięciu spłatę zaciąganego kredytu można rozłożyć nie więcej niż na dwanaście rat. Mało który bank ma specjalne kredyty dla seniorów. Specjalne, to znaczy preferencyjne produkty stworzone z myślą o klientach solidnie spłacających swoje długi. W niektórych bankach osoby starsze mogą liczyć na obniżkę oprocentowania o pięć punktów procentowych. Od czasu do czasu pojedyncze banki oferują specjalne promocje kredytów dla seniorów. Wówczas obniżce podlega oprocentowanie i pobierana jednorazowo prowizja. Większość banków ułatwia emerytom załatwienie kredytów poprzez uproszczenie związanych z tym formalności.

Z czym udać się do banku. Seniorzy, którzy planują wzięcie kredytu bankowego, w pierwszej kolejności powinni upewnić się co do obowiązkowego ubezpieczenia na życie i ograniczeń wiekowych związanych z kredytem, a następnie dokładnie prześledzić promocje ofert kredytowych kierowanych właśnie do nich. Do siedziby wybranego banku należy udać się z wnioskiem o przyznanie kredytu, a także z następującymi dokumentami: dowodem osobistym, innym dokumentem potwierdzającym tożsamość ze zdjęciem, decyzją o przyznaniu emerytury lub ostatnią decyzją o rewaloryzacji świadczenia. Seniorzy najłatwiej otrzymują kredyty w bankach gdzie mają swoje rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe lub konta osobiste. W takich wypadkach wystarczy złożenie samego wniosku. Zdolność kredytową seniora bank ocenia na podstawie analizy comiesięcznych wpływów na konto.

Zapytaj zanim podpiszesz. Kredyty dla seniorów działają dokładnie na tych samych zasadach co pożyczki dla młodszych kredytobiorców. Nie opłaca się spłacanie ich przez długi czas. Przy długoterminowych pożyczkach pojedyncze raty są mniejsze, ale całość kosztuje znacznie więcej. Biorąc kredyt oddaje się bankowi nie tylko to, co się pożyczyło, ale płaci się także odsetki i prowizje. Odsetki liczone są w stosunku rocznym i wynoszą średnio 15 procent pożyczonej kwoty. To w stosunku rocznym. Jeśli spłata kredytu trwa dłużej, odsetki rosną, bo dodawane są do kolejnych rat. Przy kredycie wziętym na dwa lata odsetki są dwa razy większe niż przy tym samym kredycie spłacanym przez rok. Przed ostatecznym podpisaniem umowy należy poprosić pracownika banku o wyliczenie kosztów pożyczki zależnych od długości jej spłacania.

Social tagging: > >

Comments are closed.